Kwaliteit

Het bieden van kwaliteit staat voorop daarom investeer ik veel tijd in de vernieuwingen binnen ons vakgebied. Door een multidisciplinaire kijk wordt ook eigen kennis verbreed. Jaarlijks wordt er een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Podotherapie Inge Rosielle staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, nr. 19901011096. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP), lidmaatschap nummer 10349. De leden van deze vereniging moeten verplicht voldoen aan een aantal kwaliteitseisen:

  • Periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Het volgen van na- en bijscholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door de Stichting ADAP.
    De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing voor paramedici.
  • Alle leden van de NVvP worden eens in de vijf jaar bezocht en beoordeeld. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut.
  • Naleven van de praktijkrichtlijnen 'Podotherapeutische Verslaglegging', 'Hygiëne en Infectiepreventie Podotherapie' en 'Minimale inrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk'
Kwaliteitsregister Paramedici Logo 1 290x300