Praktijkreglement

Toegankelijkheid

Podotherapeutische behandelingen worden met of zonder verwijzing (DTP) van een arts of medisch specialist gegeven. DTP betekent Directe Toegankelijkheid Podotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw podotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.

Bereikbaarheid/contact

Podotherapie Inge Rosielle is gevestigd in het centrum voor gezondheid klein Tongelre, gelegen op de eerste etage boven de Albert Hein. De praktijk heeft een gezamenlijke wachtkamer. Er is een lift aanwezig zodat de praktijk voor iedereen toegankelijk is.

Insulindelaan 134
5613 BT Eindhoven
Tel: 040 - 244 44 76

De praktijk is maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09:00 – 17:00 uur.
Tijdens een behandeling ben ik niet altijd in staat de telefoon te beantwoorden, daarom vraag ik u een bericht in te spreken zodat ik u kan terug bellen. U kunt ook een baliebriefje invullen.

Kwaliteit

De podotherapeuten welke werkzaam zijn bij Podotherapie Inge Rosielle, zijn allen aangesloten bij de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten) en geregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici).
In het KP van de NVvP zijn alleen podotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het NVvP gestelde kwaliteitseisen.
Inge Rosielle heeft de specialisatie sportpodotherapie.

Aanmelden

Op het moment dat u een afspraak hebt gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde podotherapeut. Naast reguliere podotherapie is in onze praktijk de specialisatie sportpodotherapie aanwezig. Tijdens de eerste behandeling wordt er een intakegesprek en een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 45-60 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op het antwoordapparaat. Afspraken niet tijdig worden afgemeld kunnen in rekening worden gebracht.

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bescherming persoonsgegevens

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie NVvP en de wet bescherming persoonsgegevens. Dit privacyreglement kunnen wij u verstrekken of u kunt het downloaden vanaf de website. Als patiënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimte waardoor uw privacy is gewaarborgd.
De podotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. Alleen in de volgende gevallen kunnen uw medische gegevens naar derden worden overgebracht:
- Bij afsluiting van de behandeling wordt een kort verslag naar de huisarts gestuurd via zorgdomein (een beveiligd e-mailsysteem) of via de post. De huisarts wordt beschouwd als centraal contactpersoon omtrent uw medische informatie. Dit wordt vooraf met u besproken;
- als daarom door derden wordt verzocht, maar ook dan alleen met uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Huisdieren

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding t.b.v. fysieke beperkingen (hulphond)

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze patiënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

Hygiëne

Wij doen er alles aan om u in een schone praktijk te behandelen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat u ook zorgt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken.

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij: Podotherapie Inge Rosielle, Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld door uw podotherapeut, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici (KPL). Bij de klachtafhandeling kan de Patiënten Advies Commissie (PAC) van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten betrokken worden.