Passie en Missie

Ik zorg graag samen met u voor een goede oplossing voor uw lichamelijke klachten. Het is mijn missie om optimale resultaten te bereiken, zodat de patiënt tevreden naar huis gaat. Mijn benadering is persoonlijk en mijn praktijk is laagdrempelig.

Tijdens de behandeling kijk ik naar het gehele bewegingsapparaat van het lichaam. Ik luister nauwgezet naar de zorgvraag van iedere patiënt. Door de klacht(en) inzichtelijk te maken voor de patiënt, is mijn ervaring dat er een goede samenwerking tussen behandelaar en de patiënt ontstaat.

Kernwaarden: enthousiasme, betrokkenheid en resultaatgerichtheid, gespecialiseerd.

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste evidence based onderzoeksmethodes en technieken om zo patiënten de beste zorg te kunnen leveren. Essentieel hierbij is de communicatie richting andere paramedici en medici. Door een multidisciplinaire kijk wordt eigen kennis verbreed en draagt dit direct bij aan de zorg en aandacht van de patiënt.

WBJ 8300